>
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
ศูนย์บริการ
แผนปฏิบัติงานรายปีสำนักงานเกษตร
อำเภอเชียงคาน ปี ๒๕๕๘
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๗
ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้าน
ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวฯ
รายงานวิสาหกิจชุมชน
รายงานลดขั้นตอน
วิสาหกิจชุมชนรายไตรมาส
 ผลการจัดการความ
รู้ KM ปี ๒๕๕๘
 แผนการจัดการความ
รู้ KMปี ๒๕๕๘
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๑
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๒
 แผนการจัดการความ
รู้ KM แผนที่ ๓
KM แปรรูปกล้วย ๐๔/๐๑/๒๕
KMสมุนไพรป้องกันกำจัดศั
องค์ความรู้
KM ปุ๋ยชีวภา
องค์ความรู้ KM (มะพร้าวแก้ว)
กระบวนการจัดการความรู้
องค์ความรู้ KM ดินระเบิด
เมืองเลย นาด้วง
เชียงคาน ปากชม
ท่าลี่ ภูกระดึง
หนองหิน ผาขาว
วังสะพุง เอราวัณ
ภูหลวง ภูเรือ
ด่านซ้าย นาแห้ว
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายงานการประชุมผ่านระบบ
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
โครงการลดใช้พลังงาน
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศ
 


 

 
   
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
( 6 ก.พ. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้สมุนไพรกำจัดแมลงศตรูพืช
(5 ก.พ. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและศักยภาพการปลูกปาล์มน้ำมัน จ.เลย
(4 ก.พ. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปรับปรุงการปลูกพืช(มันสำปะหลัง) ปี
(3 ก.พ. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการกรีดยางและการทำยางแผ่นคุณภาพดีบ
(2 ก.พ. 58)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ภาพข่าวกิจกรรม

9 กุมภาพันธ์ 2558
นายศุภชล สืบสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรเชียงคาน เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงและรับฟังนโยบายโครงการ สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซล จ.ขอนแก่น

   

9 กุมภาพันธ์ 2558
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

   

4 กุมภาพันธ์ 2558
ฝึกอบรมการดูแลรักษาสวนยางการกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "ยางพารา" ณ บ้านท่าบน ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย นำทีมโดยนายกองสิน อ้วนคำ เกษตรอำเภอเชียงคาน และนายศุภชล สืบสาย นวส.ชำนาญการ

   

5 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงานเกษตรเชียงคาน ประชุมชีแจงชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง ณ ศาลาประชาคม อำเภอเชียงคาน

   

6 กุมภาพันธ์ 58
การเตรียมการรับเสด็จของโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง ต.นาดี อ.ด่านซ้าย
โดยมีนางลัดดาวรรน โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมในการเตรียมการรับเสด็จนี้ด้วย

   

29 มกราคม 58
อบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่องหลักสูตร การจัดเวทีเพื่อทำแผ่น พัฒนาตนเองสู้ความเป็น Smart Farmer ณ เกษตรเชียงคาน นำทีมโดยนายพิทักษ พุทธมาตร์ จนท.การเกษตรชำนาญการ

   

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
นายเมตตา ทุมมาลา (เกษตรกรตัวอย่าง) ของตำบลเชียงคาน แบบอย่างเกษตรกรผู้ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง

  2 | ภาพข่าวย้อนหลัง
   

แนะนำเชียงคาน

ที่พักโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงคานร้านอาหารสินค้าของฝาก ของที่ระลึกวัฒนธรรมประเพณี
หนังสือพิมพ์

สำนักข่าว BBCมติชนเดลินิวส์คมชัดลึกข่าวสดไทยโพสต์กรุงเทพธุรกิจไทยรัฐสยามรัฐโพสต์ทูเดยบ้านเมืองแนวหน้า  ข่าวบันเทิง ดูทีวีออนไลน์ข่าวเกษตร

ระบบคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด (กรมส่งเสริม)โปรแกรม photoshopโปรแกรมป้องกันไวรัสดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF กษ.๐๑ (แบบใหม่)


สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน © ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๔๕ หมู่.๒ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐
โทร.๐-๔๒๘๒-๑๐๘๐ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาววารุณี สิมลี E-mail :catsee_27@hotmail.com
   
Home บุคลากร ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ผลผลิตยางพารา